09:33 - 17. oktober 2014

Våre millioner hull

Foto: Getty Images

GEOLOGI

I år 2000 foreslo to forskere at menneskehetens endringer av jorden kvalifiserer til en ny geologisk epoke: Antropocen, menneskenes æra. Atmosfæren har fått en ny sammensetning, og vi flytter mer jord og sten enn naturen selv makter – for å nevne noe. Nå har forskere fra England påpekt at endringene under bakkenivå kan være vel så omfattende som de på overflaten. Studien, som er i trykken i tidsskriftet Anthropocene, trekker frem gruvedrift og borehull i Storbritannia som eksempler. Borehull er som nålestikk å regne, men mer enn én million er registrert. Konklusjonen er at den menneskeskapte sfæren strekker seg langt nedover i jordskorpen. Vi minner om verdens dypeste borehull på Kolahalvøya som endte på 12 262 meter. Og da har vi ennå ikke diskutert gjennomhullingen av kontinentalsokkelen.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»