01:00 - 04. juli 2014

Var 22. juli egentlig en skolemassakre?

Vi må slutte å lytte til Breiviks egen strategiske fortelling og heller studere hans handlinger.

ILLUSTRASJON: Espen friberg

KRONIKK

Anders Behring Breivik har de siste månedene kontaktet en rekke forskere og journalister og bedt om å bli intervjuet. Forskerne Lars Gule og Øystein Sørensen har sagt at de er interessert, og Tore Bjørgo har kontaktet Breivik på egen hånd om muligheten for et intervju. Sensasjonslystne journalister har en åpenbar grunn til å ønske et slikt intervju, de skal selge aviser. Forskere har derimot ingen slike hensyn å ta. Det kan derfor være gode grunner til å stoppe opp og spørre seg hva en ønsker å få ut av et intervju. Hva lurer man egentlig på?

 

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»