11:13 - 15. august 2014

Språk som skaper avstand

Journalen sa at pasienten var gråtlabil. Hvorfor kan de ikke skrive hva det er som gjør at hun er lei seg og lett tar til tårene?

Illustrasjon: Espen Friberg
Annonse

«Også ytringsfriheten krever at vi foretar etiske vurderinger.»