12:24 - 04. april 2014

Søkemotorenes makt

Propaganda, filtrering og sensur tar nye former i søkemotorer.

Er det bare å google? En ny forskningsartikkel viser hvordan Google kan påvirke den kollektive hukommelsen ved å utelate kontroversielle hendelser eller personer. Her vaskes søkemotoren ren utenfor Googles hovedkvarter i Beijing. Foto: Ng Han Guan / NTB Scanpix

FORSKNINGSFRONTEN

Objektiv, upersonlig ingeniørkunst – slik er det fristende å beskrive en søkemotor, eksempelvis Google. Det er lett å tenke at søkeresultater er «sannheten», all menneskelig kunnskap sirlig sortert og systematisert. Vel, slik er det ikke. Søkemotorer kan arkitektonisk endres for å tilpasses politiske, markedsmessige eller sosiale krefter, slik som tilfellet er i Kina.

En sammenligning av søkeresultatene for 316 hendelser i Google og den kinesiske søkemotoren Baidu demonstrerer nettopp det. At Kina sensurerer og filtrerer internett gjennom den såkalte «The Great Fire Wall» («Den store brannmuren») er ikke nytt, det interessante her er hvor forskjellig virkeligheten ser ut gjennom to ulike søkemotorer.

Annonse

«Vi trenger en statusheving av forfatterrollen i norsk akademia.»