11:18 - 15. august 2014

Russland rammer norsk sildeindustri

PÅ KANTEN

– Hva er konsekvensene av Russlands handelsstopp for dere?

– Russland er et svært viktig marked for norsk sjømat, vi eksporterte for 6,5 milliarder kroner i 2013. Konsekvensene er ulike for ulike sektorer. Når det gjelder laks, så har det lenge vært slik at veksten i etterspørselen på verdensmarkedet har vært større enn produksjonsveksten, så her er vi ikke veldig bekymret. Også når det gjelder eksporten av ørret, tror vi at det skal være mulig å finne nye markeder, selv om det er noe mer utfordrende. Situasjonen er verst for sildeeksportørene, for de har hatt Russland og Ukraina som de to største kundene, og her er det ikke like enkelt å finne nye kjøpere.

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»