11:48 - 10. oktober 2014

Politisert islam

Er det lettere å mobilisere politiske aktivister fra islam enn fra andre religioner?

Illustrasjon: Espen Friberg/Yokoland

KRONIKK

Hva er det med islam? Det naive spørsmålet reiser seg i flommen av rapporter omkring problemer og konflikter i og omkring den muslimske verden, nå fortettet i kampene omkring IS, den selverklærte Islamske stat, i Irak og Syria. Er det noe ved den islamske tradisjonen som lettere lar seg mobilisere av politiske aktivister enn tilfellet er med andre religioner? En ny bok av islam-historikeren og holbergprisvinneren Michael Cook belyser dette spørsmålet: Ancient Religions, Modern Politics. The Islamic Case in a Comparative Perspective (Princeton 2014).

Cook tar to analytiske grep: For det første stiller han opp hinduismen i India og katolisismen i Latin-Amerika i egne kapitler som kulisser for å få fram særtrekkene i islam. Cooks konklusjon er at islam, mer enn andre religioner, har en kjerne i Koranen og i profetens ord og handlinger som kan brukes til forskrifter både for samfunnsordningen, for strategien i kampen mot de vantro og for personlig identitet. Forklaringen er at Muhammed, i tillegg til profet, selv var politiker, kriger, statsbygger og rikserobrer, i markert kontrast til andre religionsgrunnleggere som Buddha og Kristus. Cooks andre grep, og bokens hovedtema, er å analysere hvordan dagens islamske ideologer, hver innen sin retning, henter frem ulike sider ved den klassiske arven for å begrunne politiske programmer.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»