10:02 - 07. februar 2014

Plastisk generasjon

Ungdom bombarderes med beskyldninger om at vi ikke er perfekte nok.

Illustrasjon: Espen Friberg

KRONIKK

Skal vi tro mediene, er dagens ungdom nådeløst perfekte. Vi røyker mindre, drikker mindre og har bedre karakterer. BSU-sparing foretrekkes fremfor ungdomsopprør, og Instagram-likes fremfor generasjonsprosjekt.

I den nasjonale sosiologi-navneleken «hvilket stempel kan vi sette på dagens ungdom?» er en av gjengangerne «generasjon perfekt». Det er et navn på en generasjon av ungdom som lider under et kollektivt «flink pike»-syndrom. Men ungdom flest føler seg nok heller mislykket enn perfekt.

Annonse

NFFOs forvaltning av Det faglitterære fond er det mest sentrale virkemiddelet som sikrer at akademiske fagbøker finnes på norsk.
«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»