11:10 - 11. juli 2014

Open Access blir regelen i Horisont 2020

Annonse

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»