10:07 - 21. mars 2014

Ode til trilobitten

Fossiler Kan de utdødde trilobittene ta verden med storm?

Merket av trilobitter: Journalisten Carl Zimmer ville vise frem akademikeres forskningsinspirerte tatoveringer. Foto: Carl Zimmer/The Loom

FORSKNINGSFRONTEN

En biografisk skisse av trilobittene kan se slik ut: For omtrent 540 millioner år siden dukket trilobittene opp på havbunnen. De utviklet seg til en rekke arter, og nøt gode dager frem til de forsvant under den store masseutryddelsen for 251 millioner år siden.

I 2008 begynte fossil-interesserte akademikere å tatovere trilobitter på armene, som en hyllest til disse forsteinede dyrene. Det foreløpige høydepunktet i trilobittinteressen ble nådd i mars i år etter en feature-artikkel i New York Times.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»