13:54 - 10. juli 2014

Nordens Venezia

Kunsten å håndtere en by bygget på leire.

Ustabilt: Flere forskningsrapporter har vist at grunnen under Oslo sentrum, særlig i Bjørvika-området der Barcode bygges, synker med opptil flere centimeter i året. Men geologene er uenige om årsaken. Foto: Siv Dolmen

Hvem hadde vel trodd at Oslo skulle synke, synke ned i leiren? Det er jo Venezia som har det problemet, ikke vi. Men det var før satellittmålinger ble tatt i bruk, og man fikk tall som viser at utbyggingsområdet Bjørvika er som en hengemyr.

Oslo sentrum er i endring: høyhus, opera, senketunnel og nye bydeler. Ser man under bakken, er forholdene minst like sammensatte. I øst stikker det mer enn en milliard år gamle grunnfjellet opp ved Ekeberg. Noen stenkast nedenfor skulpturparken er berggrunnen 600 millioner år yngre. Der dominerer alunskiferen – den svarte radonrike bergarten. Fra Middelalderparken og vestover er berggrunnen dekket av leire fra Akerselva. På det meste er leiren 90 meter tykk. Over leiren er det dumpet blant annet sagflis for å bygge ut strandlinjen. Nå fører byggeboomen i Bjørvika til at grunnen blir ustabil. Konsekvensene er belyst i en rapport fra mai i år.

Den urovekkende konklusjonen er at deler av Skøyen og Bjørvika synker med opptil 2,7 centimeter i året. Til sammenligning synker Venezia med en halv centimeter i året.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»