13:54 - 10. juli 2014

Nordens Venezia

Kunsten å håndtere en by bygget på leire.

Ustabilt: Flere forskningsrapporter har vist at grunnen under Oslo sentrum, særlig i Bjørvika-området der Barcode bygges, synker med opptil flere centimeter i året. Men geologene er uenige om årsaken. Foto: Siv Dolmen
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»
Velrenommerte kunstnere får offentlig støtte for å provosere, men tåler ikke at noen blir provosert.»