10:04 - 21. februar 2014

Negativ kraft

«Stygge» kommentarfelt gjør ikke bare leserne opprørte – de kan også påvirke deres oppfatning av innholdet i avisartikler.

Det vanskelig kommentarfeltet: Tonen i kommentarfeltet kan ha konsekvenser for hvordan folk danner seg mening og synspunkt om kompliserte fagfelt. Illustrasjon: Ellen Lande Gossner

FORSKNINGSFRONTEN

Da kommentarfeltene kom på plass i nettavisene i Norge en gang på slutten av 1990-tallet, var forhåpningene at disse skulle demokratisere den offentlige debatten. Terskelen for å sende inn kronikker eller leserbrev har alltid vært høy, med nettavisenes kommentarfelt skulle det bli mye enklere for alle å delta i det offentlig ordskiftet. Siden den gang har debatten om nettdebatten pågått, og de siste årene har mange norske medier gått fra å tillate anonyme kommentarer til å kreve at leserne identifiserer seg med bilde og navn, for eksempel via Facebook. Det er også blitt vanlig å bruke profesjonelle selskaper til å moderere nettdebatten.

Ikke desto mindre er det forstemmende, men også særdeles lærerikt å se resultatet i forskningsartikkelen «The ‘Nasty Effect:’ Online Incivility and Risk Perception of Emerging Technologies». Forskerne bak den har ønsket å undersøke hvordan leserne reagerer på usiviliserte kommentarer (banning, grove personkarakteristikker, grunnløse påstander og så videre) under artikler om vitenskap, spesifikt nanoteknologi. Hensikten var å studere om lesernes risikovurdering av den nye teknologien ble påvirket av kommentarfeltet.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»