Annonse
10:05 - 10. april 2014

Når meitemark blir monstermark

I Nord-Amerika utrydder meitemarken livet rundt seg.

Marksommer: Dette er ingen vanlig meitemark, men noen ganger må man til filmen for å finne bilde til en artikkel. I filmen Marksommer (1990) er meitemarkene blitt litt større enn godt er. Foto: utsnitt av filmplakat / Universal Pictures
Annonse

FORSKNINGSFRONTEN

Meitemarker lever i jorden, der de omdanner visne blader til næringsstoffer som plantene kan ta opp. De vender jorden og sørger for at det kommer rikelig med oksygen ned i de øverste jordlagene. De er også mat for fugler: Om sommeren kan du se gråtrosten stå med øret vendt ned mot marka, der den lytter seg frem til hvor meitemarkene befinner seg. De 27 kjente meitemarkartene vi har i Norge er viktige organismer i økosystemet. Når de flyttes til nye områder, kan det få fatale konsekvenser.

I området rundt de store sjøene (The Great Lakes) i Nord-Amerika ble meitemarkene utryddet under forrige istid. Da isen trakk seg tilbake for elleve tusen år siden, koloniserte plantene landet uten hjelp fra markene. Løvtrærne feller løvet hver høst der som her, men uten meitemarkene skaper løvet et delvis nedbrutt næringsrikt lag over den ekte jorden. Mange lokale plantearter har frø som spirer i dette laget. Bladene brytes langsomt ned til jord av nedbrytersopper, samtidig som plantenes røtter vokser og trenger dypere ned i jordlagene.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Det er både trist og provoserende at Kyrre Wathne tillater seg å si noe så historieløst og reduserende.»
«Roar Hagen unnlater konsekvent å forholde seg til hva forskningen på klasse egentlig går ut på.»
«Jo mindre strenge opptakskravene er, jo mindre tillit vil staten ha til medlemsvalgte stipendkomiteer.»
«At et samlet fagmiljø kritiserer loven, bør få alle varsellamper til å ringe.»