Annonse

Annonse

10:05 - 10. april 2014

Når meitemark blir monstermark

I Nord-Amerika utrydder meitemarken livet rundt seg.

Marksommer: Dette er ingen vanlig meitemark, men noen ganger må man til filmen for å finne bilde til en artikkel. I filmen Marksommer (1990) er meitemarkene blitt litt større enn godt er. Foto: utsnitt av filmplakat / Universal Pictures

FORSKNINGSFRONTEN

Meitemarker lever i jorden, der de omdanner visne blader til næringsstoffer som plantene kan ta opp. De vender jorden og sørger for at det kommer rikelig med oksygen ned i de øverste jordlagene. De er også mat for fugler: Om sommeren kan du se gråtrosten stå med øret vendt ned mot marka, der den lytter seg frem til hvor meitemarkene befinner seg. De 27 kjente meitemarkartene vi har i Norge er viktige organismer i økosystemet. Når de flyttes til nye områder, kan det få fatale konsekvenser.

I området rundt de store sjøene (The Great Lakes) i Nord-Amerika ble meitemarkene utryddet under forrige istid. Da isen trakk seg tilbake for elleve tusen år siden, koloniserte plantene landet uten hjelp fra markene. Løvtrærne feller løvet hver høst der som her, men uten meitemarkene skaper løvet et delvis nedbrutt næringsrikt lag over den ekte jorden. Mange lokale plantearter har frø som spirer i dette laget. Bladene brytes langsomt ned til jord av nedbrytersopper, samtidig som plantenes røtter vokser og trenger dypere ned i jordlagene.

Annonse

Mer fra Ideer

«Det dreier seg om at vi trenger kompetanse ved norske læresteder som forutsetter språkferdigheter.»
«En anmelder som ikke hadde reagert på det, ville ikke ha gjort jobben sin.»