Annonse

Annonse

10:33 - 07. mars 2014

Mer biologi. Mindre frihet

Kvinner vet mer om kroppslighet enn menn. Derfor må feminismen redde verden. Intet mindre.

Kroppslig erfaring: Illustrasjon fra Marie Sjøvolds bok, Dust catches light. Foto: Marie Sjøvold

ESSAYET

Skal vi synge en sang til ære for den internasjonale kvinnedagen? La meg foreslå en sang skrevet av noen medlemmer i den svenske 70-tallfeminismens legendariske Grupp 8, Suzanne Osten och Margareta Garpe. Der lyder en linje: «Og en dag skal barna si: ’Takk mødre, det gjorde dere bra’.»

Det er lett å være enig i de ordene; jeg sier gjerne takk til gårsdagens feminister. Takk for stemmeretten, takk for retten til utdannelse, takk for jurdisk likestilling etter loven. Takk for smertelindring ved fødsel, takk for fri abort, takk for barnehage til alle barn, takk for retten til lønnet arbeid.

Annonse

Mer fra Ideer

«Innenfor helsefeltet er det anslått at 85 prosent av all forskning som gjennomføres er bortkastet og burde vært unngått.»
«EU og kommunesamanslåingar er for ein stor del eliten sitt prosjekt.»