10:00 - 21. mars 2014

Krise nå igjen?

I humanioras historie finnes det knapt et øyeblikk som ikke kan kalles krise. Spørsmålet er hva krisen kan brukes til.

Illustrasjon: Espen Friberg

I vår tid gjennomgår de moderne språkfagene en alvorlig krise. Krisen gjelder hele humaniora.» Kanskje kan disse to setningene lyde som en passende oppsummering av ordskiftet som oppsto i etterkant av Morgenbladets stort oppslåtte sak 6. januar 2012, «Humanister i knipe». En mengde innlegg i Morgenbladet og andre medier ga inntrykk av at vi i Norge nå sto overfor en «humanioras krise». I denne krisens sentrum sto Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, der en rekke mindre fag, ikke minst såkalte «små» språkfag (som baltiske språk, tysk, nederlandsk, polsk og så videre), allerede var blitt nedlagt eller var truet av nedleggelse eller markant nedbygging. «Humanistiske fag strupes» het det med fete typer på Morgenbladets forside.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»