01:00 - 27. juni 2014

Jeg forlater skolen

Troen på at alle er like gode i alt og at alle skal lære alt, må vike plassen for spesialisering og et innslag av elitistisk tankegang.

Illustrasjon: Espen Friberg
Annonse