05:05 - 04. juli 2014

Frykter supervirus kan slippe ut

LIVSFARLIGE LABORATORIER

«Vi skal være glade for at det bare var miltbrann,» skriver epidemiolog Marc Lipsitch i New York Times, etter nyheten om at minst 75 ansatte ved Centers for Disease Control and Prevention i Atlanta i USA forrige uke ble utsatt for smitte fra et laboratorium. Miltbrann er heldigvis en lite smittsom bakterie, og ingenting tyder på at flere vil bli rammet. Men nå raser debatten om biosikkerhet: Laboratoriet hadde et høyt godkjent sikkerhetsnivå, og hvis slike uhell kan skje der, kan de vel skje hvor som helst?

Flere steder i verden eksperimenterer forskere med uhyre smittsomme og dødelige virus, ikke minst varianter av fugleinfluensa. Lipsitch viser blant annet til en fersk studie som viser hvordan forskere i Wisconsin har produsert flere nye virus, enkelte av dem like dødelige som spanskesyken, som tok livet av 30 milloner mennesker på bare et par år fra den brøt ut i 1918.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»