11:53 - 04. april 2014

Forskning eller dannelse?

Humaniora-rapporten tar for lett på hva dannelse var før – og kan være nå.

På oppdrag fra Fritt Ord har en arbeidsgruppe ledet av Helge Jordheim og Tore Rem utredet humanioras rolle, situasjon og fremtid. Gruppen foreslår en ny samfunnskontrakt. Humaniora aksepterer å legitimere seg som spesialisert forskning begrunnet i samfunnsnytte. Til gjengjeld krever humanistene adgang til midler og ressurser på linje med andre fag.

Det er en nøktern, klok og konstruktiv utredning, med gode forslag til hvordan man kan styrke humanistisk forskning og dermed kunnskapen om språk, historie, kunst og filosofi. Viktigst er kanskje forslaget om å etablere en humanistisk parallell til samfunnsvitenskapenes frie forskningsinstitutter.

 

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»