11:14 - 17. januar 2014

Fløy en liten blåfugl

Når Twitter blir brukt som kilde, kan det endre forholdet mellom journalister og kilder.

Kildenes makt: Et økende antall av disse Twitter-meldingene ender opp som kilder i media, viser et forskningsprosjekt fra Nederland og Storbritannia. Foto: Damien Meyer / NTB Scanpix

FORSKNINGSFRONTEN

Journalister og Twitter har inngått ekteskap. Få år etter at Twitter startet opp i 2006, har journalister verden over omfavnet mikrobloggtjenesten. I en undersøkelse fra 2011 oppga 70 prosent av britiske journalister at de brukte Twitter. 500 millioner Twitter-meldinger svarer hver dag på «hva skjer?»-spørsmålet fordelt på 200 millioner aktive brukere (Twitter 2013).

Et økende antall av disse Twitter-meldingene ender opp som kilder i media, viser et forskningsprosjekt fra Nederland og Storbritannia. I artikkelen «Twitter as a news source» (2013) har Marcel Broesma og Todd Graham undersøkt hvordan fire britiske og fire nederlandske aviser (fire tabloider og fire fullformat-aviser) brukte Twitter som kilde i årene 2007–2011.

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»