13:37 - 05. juni 2014

Fjellet og flommen

Hvert år føres milliarder av tonn sand og slam med elver ut i havet. Nå vet vi hvor det kommer fra.

Der det skjer: Fjellene er det mest dynamiske landskapet vi kjenner. ⇥Foto: Paula Bronstein/Getty Images
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»
Velrenommerte kunstnere får offentlig støtte for å provosere, men tåler ikke at noen blir provosert.»