12:58 - 06. november 2014

Få høvelbenken tilbake i skolen

HÅNDVERK Det er en sterk kobling mellom fagbakgrunn og håndverkstra disjoner og innovasjon på teknologisk høyt nivå, skriver Dag Oppen Berntsen.

Full konsentrasjon: Sløydundervisning på Uranienborg skole i Oslo, cirka 1910. Faget handler om langt mer enn å lage brødfjeler, Dag Oppen Berntsen tar til orde for et «topphåndverksgymnas». Foto: Oslo museum
Annonse

«Vidar Helgesen bruker en typisk kjønnet retorikk.»