12:58 - 06. november 2014

Få høvelbenken tilbake i skolen

HÅNDVERK Det er en sterk kobling mellom fagbakgrunn og håndverkstra disjoner og innovasjon på teknologisk høyt nivå, skriver Dag Oppen Berntsen.

Full konsentrasjon: Sløydundervisning på Uranienborg skole i Oslo, cirka 1910. Faget handler om langt mer enn å lage brødfjeler, Dag Oppen Berntsen tar til orde for et «topphåndverksgymnas». Foto: Oslo museum

ESSAY

I en sløydtime på barneskolen fikk vi som elever et visdomsord av sløydlæreren som har fulgt meg resten av livet: En skarp plystrelyd skar gjennom luften i sløydsalen som var fylt med lyden av høvler som bearbeidet trestykker som skulle bli til brødfjeler. Plystrelyden betød samling ved kateteret. Da alle sto i ring rundt kateteret, så læreren på oss og sa: «Har’u det ikke hue – så har’u det i henda! – trur’ere på det, guttær?» «Jaaaaa!» svarte vi kor. Han reiste seg, og gikk bort til vinduet og så ut. Så snudde han seg rundt og sa henvendt til oss: «Det må dere ikke tru på – det er det største vrøvl som noen gang er sagt – har’u det ikke hue, så har’u det ikke noe sted. Det kreves et godt hue for å bli gode håndverkere, skjønner dere!» Så henvendte han seg til en av elevene som fremdeles sto og høvlet, og spurte: «Danielsen – høvler du med hue eller henda?» «Med henda…» lød svaret. «Det kan jeg se», svarte læreren, «du må bruke hue skjønner’u…» Denne lille episoden illustrerer noe vi alle sammen vet, men likevel ikke greier å ta innover oss – nemlig at det menneskelige intellekt kan og må måles langs mange dimensjoner – hvis vi skal ha noe håp om å foreta en kartlegging som tar hensyn til at vi er forskjellige og at det er mange måter å være intelligent på.

 

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»