12:43 - 23. oktober 2014

Døden angår oss alle

Ja til aktiv livshjelp heter det når man vil legge dødshjelpdebatten død.

Illustrasjon: Espen Friberg/Yokoland

KRONIKK

Fra tid til annen reises spørsmålet om aktiv dødshjelp i mediene. Da handler det gjerne om enkelttilfeller av håpløst syke som vil gjøre slutt på sin lidelse ved å gjøre slutt på livet. Noen reiser til Sveits for å få profesjonell og legal hjelp der, mens andre tar livet sitt gjennom metoder som er sterkt belastende både for dem selv og de pårørende. Når spørsmålet om legalisering av aktiv dødshjelp kommer opp, blir vi vitne til et politisk spill som ender med at en liten politisk minoritet lykkes i å sette befolkningens vilje til side.

Aktiv dødshjelp handler om at noen medvirker til at en annen, på dennes oppfordring, befris fra et liv i håpløs lidelse. Det er to hovedformer: Legeassistert selvmord (suicide), der en lege på pasientens anmodning skriver ut resept på et dødbringende medikament som pasienten selv kan velge å benytte seg av. Ved den andre formen, eutanasi, setter legen en dødbringende injeksjon.

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.