11:10 - 19. desember 2014

Det urolige tiåret

Ny studie av jordskjelv gir innsikt i noen av de største naturkatastrofene i vår tid.

Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»