10:12 - 07. november 2014

Det polariserte USA

Politikk Konservative og liberale har forskjellig oppførsel i sosiale medier. Og kildebruken varierer kolossalt.

Illustrasjon: Ellen Lande Gossner

FORSKNINGSFRONTEN

Liberalere er de ivrigste til å blokkere venner i sosiale medier dersom de er uenige, mens konservative på Facebook helst omgir seg med folk som er enige med dem. Konservative stoler på et fåtall mediekilder, mens liberalere har tillit til et bredt spekter av medier. Det kommer frem i rapporten «Political Polarization and Media Habits» fra Pew Research Journalism Project. Polarisering – altså den store og økende distansen mellom liberalere (demokrater) og konservative (republikanere) – er en velkjent karakteristikk av amerikansk politikk, og studien viser oss et nyansert bilde av hvordan polariseringen uttrykker seg i medielandskapet.

Pew-rapporten undersøker hvordan folk får informasjon om politikk fra tre ulike arenaer: nyhetsmedier, sosiale medier og samtaler med venner og familie. Respondentene i undersøkelsen er basert på et representativt utvalg av befolkningen med internett-tilgang (88 prosent av befolkningen i USA har internett), og disse har svart på en webundersøkelse. Deltagerne i undersøkelsen er delt inn i en politisk skala etter grad av identifikasjon som liberal eller konservativ – «consistent, mostly, mixed».

Annonse

«Vi trenger en statusheving av forfatterrollen i norsk akademia.»