03:48 - 13. juni 2014

Den uforlignelige professor Pinker

Foto: Ellen Lande Gossner

Vi holder oss i den engelskspråklige verden, og til slutt her med den nesten ufordragelig selvsikre Steven Pinker. Han har gitt et langt intervju til nettstedet Edge.org der han egentlig foreleser om skrivekunst i det 21. århundret, intet mindre. Å skrive er egentlig unaturlig: Du har ikke en person foran deg som hjelper deg å korrigere hva og hvordan du forteller. Det aller viktigste er hvilken holdning eller idé du inntar, mener han. De aller beste essayistene inntar en blanding av visjon og konversasjon, om du skjønner. Pinker pumper luft i selv det mest banale.

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.