11:01 - 29. august 2014

Den første olje

UTSLIPP Nytt eksperiment belyser de første timene etter en oljekatastrofe.

Fargesøl: Lokale forhold er avgjørende for hvor stor skade oljeutslipp kan gjøre. Her er oljesøl fra det havarerte skipet Full City i bukten ved Langesund Bad utenfor Langesund i 2009. Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

FORSKNINGSFRONTEN

For fem år siden slapp forskere ut 4300 liter råolje i havet utenfor Nederland. Utslippet startet ved lunsjtider tirsdag 29. september og varte i en og en halv time før tanken var tom. Tilgrisingen, som var nøye planlagt, ble etterfulgt av 25 timer med overvåking og målinger.

Motivasjonen for studien var et ønske å fylle et kunnskapshull: Hva skjer de første timene etter et katastrofalt oljeutslipp?

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»