09:11 - 05. desember 2014

Beredskapskunnskap – et ideologisk nullpunkt

Å velge mellom «nyttige» eller «unyttige» begrunnelser for de humanistiske fagene, er å gå i en felle. Nytte er noe mer enn bare formålsrasjonell handling.

Det Fritt Ord-oppnevnte utvalget ledet av Helge Jordheim og Tore Rem og deres rapport Hva skal vi med humaniora? (JR), har sluppet for billig unna kritikk. Til tross for tre måneders avisdebatt etter offentliggjørelsen, er en rekke aspekter fortsatt undereksponert. JR mangler presisjon i de begrepene de lanserer som universitetspolitiske markører, slik som «krise» «beredskap», «kontingens» og «nytte». Denne omtrentligheten åpner på den annen side opp for et maktpolitisk styringsrom der JR kan mele sin egen kake. Dette får dem til å fremstå som nymachiavellister.

«Krisen» i humaniora består i følge JR i at mange studenter ikke får «adekvate» jobber etter endt utdanning. Men JR mangler et konsept om frie studier. Hva betyr det at studentene ikke får relevant arbeid når den utdanningen de har tatt ikke er noen yrkesutdanning? Dette metodeproblemet feier JR fullstendig under teppet.

 

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»