13:10 - 02. januar 2014

Avhengig av avhengighet

Få områder forskes mer på enn avhengighet. Få områder forstår vi dårligere.

Illustrasjon: Espen Friberg

KRONIKK

Nygårdsparken i Bergen er et symbol på en feilslått narkotikapolitikk, heter det seg. Med sin beliggenhet inntil Universitetet i Bergen (UiB) tjener Nygårdsparken også som en tragisk illustrasjon på vitenskapens utilstrekkelighet.

Til tross for at man ved UiB produserer hundrevis av doktorgrader hvert år, noen av dem attpåtil om avhengighet, har denne kunnskapen ennå ikke resultert i noen øyensynlig løsning på problemene i ens egen bakgård. Nylig ble det avholdt en konferanse i regi av UiB, der det varsles om en ny linje med mer forskning rettet inn mot parken.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»