13:29 - 05. juni 2014

Altfor kreativt

Sist veke gjekk forfattar Olaug Nilssen opp til eksamen i norsk sidemål. Her er vurderinga frå sensor.

«Morgenbladet har bedt meg vurdere forfatteren Olaug Nilssens svar på årets sidemåls-eksamen. Som norsklærer har jeg sans for en synliggjøring av denne mer enn hundre år lange institusjonen i skolen. Men ingen av oppgavene i dette oppgavesettet la opp til å bli besvart som kreative tekster (som i dag er blitt et navn på sjangrer som kåseri, essay og novelle). Nilssen valgte å sammenligne «Norges skål» med en reklame for norske ullgensere. Vekten skulle ligge på forestillinger om det norske, og kandidaten skulle plassere tekstene i en kulturhistorisk sammenheng. Dette er en invitasjon til å skrive en resonnerende stil. Nilssen gjør det hun kan best. Besvarelsen hennes er en kreativ tekst om å være utsendt forfatter som skal forsøke å besvare årets sidemålseksamen sammen med avgangselevene.

Eksamen består av et obligatorisk kortsvar og et langsvar. Nilssen ble av avisredaksjonen ikke bedt om å skrive kortsvaret. Derfor blir det ingen tallkarakter på forfatteren. Vurderingen er skrevet i samme målform som besvarelsen.

 

Annonse