10:37 - 24. januar 2014

Akademia-avtalen etikk-granskes

Illustrasjon: Anne Fjærvoll
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»