Annonse

Annonse

13:37 - 27. november 2014

Å leve i et landskap av frykt

Når vi nå freder rovdyrene, betyr det dobbel predasjon for rådyrene.

På flukt: Alt stresset rådyret blir påført for å hindre at det blir spist, kan føre til endringer i rådyrpopulasjonen. Foto: Ian MacNicol/Getty Images

FORSKNINGSFRONTEN

Rådyr er beitedyr og byttedyr. De spiser planter, og blir selv spist av predatorer som mennesker og gauper. For et rådyr gjelder det å spise så mye det trenger for å vokse godt, samtidig som det må minimere risikoen for selv å bli spist. Bare på den måten kan det overleve og få avkom som fører dets gener videre.

I 1845 ble «Lov om Udrydding af Rovdyr og om Freding af andet Vildt» vedtatt av Stortinget. Med denne loven ble de store rovdyrene gaupe, jerv, bjørn og ulv helt eller delvis utryddet i Norge. Ikke før i 1980 ble ordningen med skuddpremie for gaupe avviklet. Gaupebestandene reguleres nå gjennom jaktkvoter, basert på Stortingets vedtatte bestandsmål for arten.

HER !

Annonse