Annonse
13:37 - 27. november 2014

Å leve i et landskap av frykt

Når vi nå freder rovdyrene, betyr det dobbel predasjon for rådyrene.

På flukt: Alt stresset rådyret blir påført for å hindre at det blir spist, kan føre til endringer i rådyrpopulasjonen. Foto: Ian MacNicol/Getty Images
Annonse

FORSKNINGSFRONTEN

Rådyr er beitedyr og byttedyr. De spiser planter, og blir selv spist av predatorer som mennesker og gauper. For et rådyr gjelder det å spise så mye det trenger for å vokse godt, samtidig som det må minimere risikoen for selv å bli spist. Bare på den måten kan det overleve og få avkom som fører dets gener videre.

I 1845 ble «Lov om Udrydding af Rovdyr og om Freding af andet Vildt» vedtatt av Stortinget. Med denne loven ble de store rovdyrene gaupe, jerv, bjørn og ulv helt eller delvis utryddet i Norge. Ikke før i 1980 ble ordningen med skuddpremie for gaupe avviklet. Gaupebestandene reguleres nå gjennom jaktkvoter, basert på Stortingets vedtatte bestandsmål for arten.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Roar Hagen unnlater konsekvent å forholde seg til hva forskningen på klasse egentlig går ut på.»
«Jo mindre strenge opptakskravene er, jo mindre tillit vil staten ha til medlemsvalgte stipendkomiteer.»
«At et samlet fagmiljø kritiserer loven, bør få alle varsellamper til å ringe.»