15:46 - 29. august 2013

Vidunderlege 1989

Vi må tilbake dit vi enno hadde tak på oljeutvinninga, og ein lysande idé om å vera eit føregangsland i reduksjonar av klimaforstyrrande gassar.

Illustrasjon: Helene Egeland
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»