13:06 - 08. mars 2013

Ultralydens etikk

Selektiv abort er ikke forenlig med prinsippet om menneskers likeverd.

Fosterdiagnostikk: Det er problematisk hvis staten tilbyr en offentlig tjeneste som innebærer å benekte universelt menneskeverd, skriver artikkelforfatterne. Foto: Luca Kleve-Ruud/Samfoto/Scanpix
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»