13:06 - 08. mars 2013

Ultralydens etikk

Selektiv abort er ikke forenlig med prinsippet om menneskers likeverd.

Fosterdiagnostikk: Det er problematisk hvis staten tilbyr en offentlig tjeneste som innebærer å benekte universelt menneskeverd, skriver artikkelforfatterne. Foto: Luca Kleve-Ruud/Samfoto/Scanpix

Ap og SV vil tilby «tidlig ultralyd» for alle gravide i uke 11–13. Vi stiller oss kritiske til dette dersom formålet er fosterdiagnostikk. For fosterdiagnostikk kan lede til selektiv abort, en praksis som ikke er forenlig med prinsippet om menneskers likeverd.

Det påligger de som går inn for tidlig ultralyd å klargjøre hva formålet med undersøkelsen er. Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti hevder at formålet er helsegevinst. Men det er ikke dokumentert at tidlig ultralyd gir noen helsegevinst. Det anslås at 5–10 fostre med tvilling-transfusjonssyndrom, en sjelden komplikasjon til tvillingsvangerskap, kan reddes. Men denne positive effekten mer enn «nulles ut» når 15–30 fostre går tapt ved utilsiktet abort som bivirkning av ekstra fostervanns- og morkakeprøver. Netto helseeffekt av tidlig ultralyd er derfor negativ.

Annonse

NFFOs forvaltning av Det faglitterære fond er det mest sentrale virkemiddelet som sikrer at akademiske fagbøker finnes på norsk.
«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»