13:38 - 25. april 2013

Trærne forteller

Hva: Temperaturen til kontinentene de siste to tusen årene. Hvem: Et stort internasjonalt prosjekt for å sette fortidens klima i system. Betydning: Viktig for å forstå naturlige klimavariasjoner og regionale forskjeller.

Kunnskapsbase: Trærne har gitt oss kunnskap om varmeperioder, den lille istid og året da sommeren aldri slo ut i full blomst. Foto: Henrik H. Svensen
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»