09:27 - 25. januar 2013

Terrorismens byråkratisering

22. juli-kommisjonens ensporet byråkratiske fremgangsmåte gjør det umulig å se sikkerhet som samfunnsutfordring.

Det uvisse: Når kommisjonens arbeid er ferdig, når alle fakta er samlet inn, analysert og rapportert, så gjenstår det noe som er umulig å behandle gjennom byråkratiets palett av tilgjengelige behandlingstiltak: den menneskelige streben etter sikkerhet i en tilværelse preget av uvisshet, skriver Peter Burgess. På bildet: Utøya i Tyrifjorden. Foto: Scanpix

22. juli-kommisjonen har en rent byråkratisk tilnærming til Norges største katastrofe siden den andre verdenskrig, og dermed legger den ikke til rette for annet enn byråkratisk helbredelse. Men det er vårt forhold til det uvisse, det ukjente og det uforutsigbare – ikke teknisk-byråkratisk rasjonalisering – som er vår største utfordring etter angrepene. Kommisjonen, som ikke stiller noen spørsmål den ikke kan svare på, har ikke anlegg for å håndtere ting vi ikke allerede forstår.

 

Kommisjonens rapport ble presentert som en veldokumentert og helhetlig sammensetning av to typer påstander. På den ene siden en grundig kartlegging av tilgjengelige fakta knyttet til angrepene. Og på den andre siden et sett anbefalinger om retningslinjer og tiltak som bør tas til følge som en konsekvens av disse faktaene.

Annonse