08:48 - 18. oktober 2013

Terapeutiske enhjørninger

Medisiner er underlagt et strengt testregime. Hvorfor stiller vi ikke de samme kravene til psykoterapi?

Uklar effekt: Selv psykoterapiens stamfar Sigmund Freud var skeptisk til hvor stor effekt behandlingen kunne ha på pasienter. Foto: Sigmund Freud Museum/AP Photo/NTB Scanpix

Forestill deg at du blir alvorlig syk. Hvilke spørsmål ville du stilt legen din? Du ville vite om det finnes behandling, og hvilken behandling som er mest effektiv. Du ville også vite om behandlingen er effektiv for pasienter som ligner deg. Som psykolog burde jeg kunne besvare disse spørsmålene fra pasienter med psykiske lidelser. Selv om Anders Danielsen Lie slår fast i Morgenbladet 18. april («Færre piller, flere samtaler!») at «flere hundre studier har vist at psykoterapi har effekt», er det grunn til å stille spørsmål ved om det er sant.

Selv Sigmund Freud, psykoanalysens grunnlegger og således den moderne psykoterapiens stamfar, var åpen for å stille dette spørsmålet i Die endliche und die unendliche Analyse (1937):

«Vi bør ikke bli overrasket om det viser seg at forskjellen mellom en person som ikke har blitt analysert og en person som har blitt analysert ikke er så gjennomgripende som vi ønsker og forventer, og som vi påstår at den er.»

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.