Annonse
13:17 - 01. august 2013

Sykdom på tilbud

Hva er problemet? Betyr ikke flere diagnoser at flere som trenger det får behandling?

Annonse

KOMMENTAR

Jeg vil svare med et motspørsmål: Må man i alle sammenhenger ha en diagnose for å få hjelp? I USA krever forsikringsselskapene en diagnose for å utbetale midler til psykisk helsehjelp. Situasjonen i Norge følger i samme spor: Diagnosen gir rett til behandling, sykemelding, uføretrygd. Uten diagnose, ingen rett. Da jeg selv utdannet meg til spesialist i klinisk psykologi, kunne en familie som hadde et barn med adferdsvansker få hjelp til å se på det følelsesmessige samspillet i familien gjennom familieterapi – uten psykiatrisk diagnose.

Nå er praksis at man kun diagnostiserer og medisinerer barnet. Forståelsen individualiseres og barnet sykeliggjøres; adferd og handlinger forstås ikke lenger som meningsfylte reaksjoner på det systemet det er en del av. Det samme skjer i skolen: Et barn som «sliter», må ofte ha en diagnose før det får hjelp. Kampen om rettigheter utspilles med diagnosen som innsats.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Samtidig ser vi grunn til å besvare en sentral påstand som ligger til grunn for at han konkluderer med at dette er «en umulig bok».
Helseministeren har selv sviktet sin informasjonsplikt overfor regjering, storting og befolkningen og han har heller ikke fulgt loven.
Enige er vi også om at skal du bli god til å skrive, må du ikke bare skrive selv, men du må også lese mye.
Til Espen Ottosen: Medisinen har  vært en viktig premissleverandør for vår forståelse av kjønn.
«Problemet er tanken om at god skriving er en slags «kode» man kan lære seg ved hjelp av noen «nøkler».»