Annonse
10:08 - 01. februar 2013

Sot og klima

Hva: Sot påvirker klimaet mer enn vi har trodd. Hvem: 17 ledende klimaforskere, deriblant en fra met.no og en fra Cicero/UiO. Hvorfor: Av de mange faktorene bak klimaendringene seiler sot opp som en av de viktigste.

Skygger for solen: Et tett sotlag omhyller Linfen i det nordlige Kina. Byen er sterkt preget av forurensning fra kullkraftverkene i området. Foto: Peter Parks/Scanpix
Annonse

Tenn deg et stearinlys. Over flammen vil du se litt sort røyk, eller sot. At sot er sort betyr at det fanger opp lys, og dermed kan varmes opp for eksempel av solen. Tenk deg nå at vi tenner stearinlys over hele jorden, slik at det skapes noen millioner tonn sot. Dette er omtrent situasjonen i dag, med utslipp fra dieselmotorer, kraftindustri, skogbranner med mer. All røyken virvler opp i atmosfæren, tar opp sollys, blir varm – men hva skjer så? Har soten noen merkbar effekt på klimaet over tid?

At svaret er ja, fant klimaforskere ut for flere tiår siden, men å tallfeste påvirkningen viste seg å være vanskelig. Sot kan varme atmosfæren akkurat som CO2 gjør, men dette er bare starten på historien. Sot vil i tillegg påvirke skyer. Sotpartikler gjør det lettere å danne dråper, og skyer blir da hvitere, reflekterer mer lys og lever lenger – som betyr en avkjøling av klimaet. Samtidig vil varmen fra sot endre både på sirkulasjonen i atmosfæren og mengden vann den kan holde på, som i sin tur vil gjøre at det blir mindre skyer. Videre vil sot falle ned og legge seg på snø og is, slik at de reflekter mindre lys og dermed varmes opp – og smelter.

Sot påvirker dermed både temperatur og nedbør på jorden, men hvordan? Måten å nøste opp i en slik floke på er å grundig studere hver effekt for seg, og så etterpå ta et steg tilbake og få overblikket. Denne jobben har nå 17 ledende klimaforskere tatt, og brukt flere år på å forfatte én stor vurdering av de seneste årenes forskning på sot og klima og hva den forteller oss. Artikkelen ble publisert i januar 2013, er på over 200 sider og siterer nesten tusen andre vitenskapelige studier.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Det er i praksis umulig å trekke noen grense mellom lovlige og ulovlige ytringer»
Nok en gang blir klassisistene karakterisert som konservative og reaksjonære
Journalisten kunne tatt buss fra Oslo til Göteborg klokken 9.
FFAC kan ha et oppriktig ønske om å hedre søstrenes kunstsamlermor.
Nevnte paragraf gir nemlig kun visse minoritetsgrupper, som Alis, et vern mot «dehumanisering» og andre «hatefulle ytringer».