10:00 - 01. november 2013

Sosial invasjon

Forskningsfronten ved Bente Kalsnes

Illustrasjon: Ellen Lande Gossner

 

Hva: Forskerne navngir og systematiserer det fremvoksende fenomenet sosiale media-logikk. Hvem: José van Dijck og Thomas Poell, Universitetet i Amsterdam. Betydning: Mekanismer som styrer oppmerksomhet, synlighet, popularitet – og makt og inn­flytelse – er viktige å forstå. Forskerne bidrar til å systematisere og analysere kraften i sosiale medier i samspill med tradisjonelle medier. 

 

Annonse

«Vi trenger en statusheving av forfatterrollen i norsk akademia.»