Annonse

Annonse

10:13 - 11. oktober 2013

Planter endrer fuglenes sang

Forskningsfronten: Biologi

Enstemmig sang: Spredningen av knappurten Centaurea maculosa betyr færre matinsekter for brunissespurven, og dermed færre spurver. Uten like mange eldre spurver å herme etter, blir ungspurvenes sang mindre variert. Foto: Dennis Murphy/Wikipedia

Hva: Brunissespurver synger færre ulike sanger i områder med fremmede plantearter i USA. Hvem: Yvette K. Ortega, Aubree Benson og Erick Greene ved USDA Forest Service / Universitetet i Montana. Betydning: Viser at fremmede arter har dominoeffekter på andre organismegrupper.  

 

Mennesker reiser over hele kloden, og tar bevisst eller ubevisst med seg planter. Det kan være fine stueplanter, et morsomt gress man har lyst til å ha i hagen eller frø som sitter fast under skosålen. Hagesentrene selger spennende blomsterplanter som vokser de fleste steder og er lette å stelle. Planter som begynner å vokse i naturen i områder de ikke hører hjemme, kalles invaderende eller fremmede arter.

HER !

Annonse