08:29 - 22. februar 2013

Norges forskningsdirektorat

Norges forskningsråd utsteder forskningskonsesjoner snarere enn å stimulere det norske intellektuelle landskapet.

KRONIKK

Ideen om grunnforskning er et retorisk begrep skapt av vitenskapsmenn for å rettferdiggjøre deres sosiale posisjon. Dette skriver konsulentselskapet Technopolis i et posisjonsdokument om grunnforskning. Et annet av de mange gullkornene er «teknologi skaper vitenskap», altså aldri omvendt?

Det er dette ekstreme idéhistoriske grunnsyn som er bakteppet når Technopolis to ganger i løpet av 12 år har evaluert Norges forskningsråd (NFR). Begge gangene har konklusjonen vært svært positiv. Som man roper i skogen får man svar.

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»