Annonse
13:15 - 01. august 2013

Når tre er én for mye

Forskere har utviklet en metode for å «skru av» et helt kromosom i celler fra personer med Downs syndrom.

Klipp og lim:En ny studie antyder at det vil være mulig å «redigere» kromosomer ved å flytte deler fra det ene til det andre på en måte som vil få enorm betydning for behandlingen av Downs syndrom. Foto: All over press
Annonse

FRA FORSKNINGSFRONTEN:

En forskningsgruppe ved University of Massachusetts Medical School har utviklet en metode for å «skru av» et helt kromosom i celler fra personer med Downs syndrom. Studien gjør det for første gang mulig å forestille seg en fremtidig behandling mot Downs syndrom.

Downs syndrom er den hyppigste genetiske årsaken til forsinket mental utvikling, og kan samtidig gi en rekke andre helseplager som hjertefeil, økt sårbarhet for infeksjoner og tidlig Alzheimers sykdom. Tilstanden skyldes en kromosomfeil kalt trisomi 21. Der mennesket normalt har to kopier av hvert kromosom i alle celler, foreligger det ved Downs syndrom en tredje kopi av kromosom 21. Helt siden dette ble kjent for over femti år siden, har en effektiv behandling rettet mot den bakenforliggende årsaken til Downs syndrom vært oppfattet som utenkelig.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Civita har ikke utviklet noen «felles ideologisk plattform» rettet mot «unge sjeler og sinn»
Rekorden i antall uføre er et problem
Heideggers søken etter det ekte, er ikke nødvendigvis et utslag av totalitarisme