13:15 - 01. august 2013

Når tre er én for mye

Forskere har utviklet en metode for å «skru av» et helt kromosom i celler fra personer med Downs syndrom.

Klipp og lim:En ny studie antyder at det vil være mulig å «redigere» kromosomer ved å flytte deler fra det ene til det andre på en måte som vil få enorm betydning for behandlingen av Downs syndrom. Foto: All over press

FRA FORSKNINGSFRONTEN:

En forskningsgruppe ved University of Massachusetts Medical School har utviklet en metode for å «skru av» et helt kromosom i celler fra personer med Downs syndrom. Studien gjør det for første gang mulig å forestille seg en fremtidig behandling mot Downs syndrom.

Downs syndrom er den hyppigste genetiske årsaken til forsinket mental utvikling, og kan samtidig gi en rekke andre helseplager som hjertefeil, økt sårbarhet for infeksjoner og tidlig Alzheimers sykdom. Tilstanden skyldes en kromosomfeil kalt trisomi 21. Der mennesket normalt har to kopier av hvert kromosom i alle celler, foreligger det ved Downs syndrom en tredje kopi av kromosom 21. Helt siden dette ble kjent for over femti år siden, har en effektiv behandling rettet mot den bakenforliggende årsaken til Downs syndrom vært oppfattet som utenkelig.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»