01:00 - 06. desember 2013

Myter om mat

Seiglivede påstander om mat florerer i mediene.

Industri eller småbruk? Småskala-produsenter står for maten til 70 prosent av verdens befolkning. Foto: Berit Keilen / NTB Scanpix

JORDBRUK Om du henter din informasjon om matproduksjon fra massemedienes artikler, er sannsynligheten stor for at du tror på en eller flere av myter.

Første myte er at storskala industrilandbruk produserer maten til det store flertallet av mennesker i verden. I virkeligheten står småskala-produsenter for maten til omtrent 70 prosent av verdens befolkning, ifølge FNs miljøprogram. Det gjelder ikke bare produksjon til eget forbruk: Også 40 prosent av maten som handles, kommer fra småskala-produsenter. I det norske statsbudsjettet for 2012 slås det fast at 80 prosent av maten i utviklingsland kommer fra småbønder.

Den anerkjente, internasjonale organisasjonen ETC-group har kommet frem til at produsenter som driver smått står for omtrent 70 prosent av verdens matproduksjon. Småbønder står for 35 til 50 prosent, små matprodusenter i byene 15 til 20 prosent, fiske 5 til 10 prosent, jakt og annen høsting fra naturen 10 til 15 prosent, og mat fra den industrielle matproduksjonen for omtrent 30 prosent.

Annonse

«Vi trenger en statusheving av forfatterrollen i norsk akademia.»