10:46 - 13. september 2013

Kan E-valg bli sikkert?

Hva: Elektroniske valgordninger. Hvorfor: Datakryptering har vist seg mulig å manipulere og kan uansett påvirkes av mennesker. Betydning: Vi må ta stilling til om Norge skal fortsette innføringen av e-valg.

E-valg: Kryptering av data er mulig å manipulere. Hvordan kan vi stole på at e-stemmene våre havner trygt i urnen? Illustrasjon: Anne W. Fjærvoll
Annonse