09:17 - 20. desember 2013

Ingen skam å skamme seg

Et sivilisert land må bygges på en erkjennelse av felles skyld.

Illustrasjon: Espen Friberg
Annonse