15:42 - 04. april 2013

Ineffektiv psykologutdannelse

Helsevesenet trenger gode terapeuter for å motvirke eksplosjonen i antallet uføretrygdede, men psykologutdannelsen er lite egnet til å skape effektive behandlere.

Illustrasjon: Ellen Lande Gossner

KRONIKK

Både finansministeren og sentralbanksjefen har understreket betydningen av at Norge kommer til å mangle arbeidskraft i årene som kommer. Når eldrebølgen skyller inn over Norge om ikke lenge, blir både arbeidskraftens størrelse og produktivitet viktig for at det samfunnsøkonomiske regnskapet skal gå opp. Det har vært stor vekst i antallet uføretrygdede de siste årene, hvor en viktig faktor trolig er dårlig psykisk helse. NHO er i så måte også bekymret over at det snart er kun en tredjedel av befolkningen som jobber, de to andre tredjedelene er enten under utdannelse eller pensjonister/uføretrygdede. Å motvirke veksten i antallet uføretrygdede og sikre landet arbeidskraft er i så måte den kanskje største samfunnsøkonomiske utfordringen Norge står overfor. Har vi ressurser til å møte denne utfordringen?

Det er bred enighet om at en effektiv psykologstand er viktig for å motvirke økningen i antallet uføre, spesielt med tanke på at det ofte er psykologiske grunner for at uføretrygd søkes. Det er viktig med en psykologstand som kan jobbe kurativt, forebyggende og med selvutvikling for de som ønsker å fungere enda bedre i relasjon til andre. Psykologutdannelsen i Norge er derfor en svært sentral brikke i å få løst et stort samfunnsproblem, og det er mye som tyder på at den per i dag er for mangelfull til å bidra effektivt til denne oppgaven.

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.