Annonse
12:29 - 15. november 2013

Hogst, ulven og karibuen

Mer elg, fører til mer ulv og det truer karibuens eksistens.

Truet: Karibuens ekistens som del av den nordamerikanske fauna trues av ulv, men sammenhengen er mer kompleks. Foto: NTB Scanpix
Annonse

Den nordamerikanske reinen, karibuen, lever side om side med elgen i de store skogene i USA og Canada. Om sommeren beiter de på de samme plantene, friske skudd av gress, busker og blomsterplanter. Nå som vinteren er i anmarsj på den nordlige halvkule, legger karibuen om kosten. Et kjennetegn ved alle reinsdyrartene er at de går over til å spise lav når snøen kommer. Få andre dyr spiser lav, og reinen får dermed ha vintermaten sin i fred, uten konkurranse fra andre arter.

 

Om vinteren velger karibuen store områder med gammel skog der det vokser mye lav. Der karibuen er en vinterspesialist, er elgen en generalist som foretrekker områder der det nettopp har vært hogst eller brann, for her er det mange busker og ungtrær. Elgen og karibuen bruker altså de samme områdene om sommeren, men ulike områder om vinteren. En tredje art i skogen er ulven. Ulv har elg på menyen, men også karibu. Ulven velger områder med busker og unge trær for å øke sjansen for å treffe byttedyr. Biologer som forsker på skog-økosystemene tror at karibuen ved å bruke andre områder om vinteren slipper unna rovdyr og konkurranse fra andre beitedyr, og dermed har større sjanse for å overleve. Ved å utnytte andre ressurser enn elgen unngår karibuen ulven.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Forfatterforeningen har beklaget den formen æresrettens arbeid tok.»
«En æresdom kan, i motsetning til en landssvikdom, ikke sones.»
«Det er ikke treffende å karakterisere forslaget som masseovervåkning av egne innbyggere.»
«Forfatterforeningen kan ikke kritiseres for at den tar konsekvensene av den uriktige saksbehandling.»
«Det er både trist og provoserende at Kyrre Wathne tillater seg å si noe så historieløst og reduserende.»
«Roar Hagen unnlater konsekvent å forholde seg til hva forskningen på klasse egentlig går ut på.»