12:43 - 29. november 2013

Gode tider ved bredden

Slekten Homo utviklet seg under raske klimatiske endringer.

På to bein: Lucy er navnet til det mest komplette eksemplaret av menneskeapen Australopithecus, som mest sannsynlig er forløper for menneskeslekten. Foto: teachersnetwork
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»
Velrenommerte kunstnere får offentlig støtte for å provosere, men tåler ikke at noen blir provosert.»