12:43 - 29. november 2013

Gode tider ved bredden

Slekten Homo utviklet seg under raske klimatiske endringer.

På to bein: Lucy er navnet til det mest komplette eksemplaret av menneskeapen Australopithecus, som mest sannsynlig er forløper for menneskeslekten. Foto: teachersnetwork

Hun gikk med raske skritt over den våte sanden. I det fjerne kunne hun skimte fjellrygger og det vulkanske landskapet som kjennetegner Afar-området i Etiopia. Så skjedde det noe. Hun falt om og ble liggende. Kroppen ble raskt begravd under lag på lag med sand, leire og vulkansk aske. Litt mer enn tre millioner år senere dukket deler av en armknokkel opp i en liten ravine. Året var 1974 og funnet var sensasjonelt, for knoklene var mange og deler av kraniet var bevart. Beatles-låten «Lucy in the sky with diamonds» gikk på kassettspilleren under utgravningen – og funnet, A.L.288-1, ble raskt døpt «Lucy». Nå har en ny studie foreslått at vi kan takke geologiske prosesser for at Lucy og hennes like, nærmenneskene, ble viktige brikker i puslespillet over menneskeslekten.

Store hendelser har preget det østlige Afrika de siste fem millioner år. Et landskap dominert av høytliggende og tørre sletter ble gradvis brutt opp og strukket. Sprekkesoner og vulkaner skapte enorme topografiske variasjoner over små avstander. Den Østafrikanske Riftdalen spredte seg fra Etiopia og sørover mot Tanzania og Malawi. En oppvarming av jordskorpen gjorde at fjell reiste seg, som for eksempel det 5100 meter høye Ruwenzori-massivet. Jordskorpen ble strukket og store innsjøer dukket opp som perler på en snor.

En fersk artikkel i tidsskriftet Plos One tar for seg utviklingen av innsjøene. Tidligere studier har vist at innsjøene kom og gikk over tid. Selv dype innsjøer tørket til slutt ut eller endt opp med lite vann og ekstrem pH. De to forskerne bak den nye studien, Susanne Shultz og Mark Maslin, har funnet et system i innsjøenes vekst og fall. De kan tidfestes til intervaller på omtrent 20 000 år, noe som tyder på at endringer i nedbør og klima ligger bak. Disse forandringene er igjen styrt av Jordens bane rundt solen og jordrotasjonen.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»