04:55 - 11. oktober 2013

Gigantomani på hjernen

Den veier 1,36 kilo og består av 100 milliarder celler. Nå skal USA og Europa bruke 16 øre per celle for å finne ut hva som egentlig foregår inne i vårt viktigste organ.

Tankerekker: Bildet viser en skannet menneskehjerne i ett sekund, med dens nervebaner og forbindelser. The Human Connectome Project har gjort det mulig å navigere rundt i hjernen: Hjernefunksjonene har forskjellige farger, for eksempel lilla for språk, blå og grønn for bevegelse og så videre. Foto: Human Connectome Project

I 1960-årene sto kappløpet om å komme til månen. I 1990-årene var det store vitenskapelige prosjektet å dechiffrere teksten i den samlede menneskelige arvemassen. Nåtidens høyest profilerte initiativer retter seg mot «universets mest kompliserte objekt» – vår egen hjerne. I løpet av 2013 har både amerikanerne og EU med store fanfarer kunngjort milliarder til prestisjeprosjekter som på hver sin måte sikter mot intet mindre enn å kartlegge det 1,36 kilo tunge organet. Dets omkring hundre milliarder celler skal endelig skrives inn i manntallet og karakteriseres, deres myriader av biokjemiske signalveier skal avkodes, og deres innbyrdes kommunikasjonsveier på kryss og tvers skal ut i lyset.

«Å forstå den menneskelige hjernen er en av det 21. århundrets største utfordringer», fastslår det felleseuropeiske Human Brain Project. Og det forstår man godt. Syke hjerner koster samfunnet mye, og håpet er at de store satsningene vil frembringe både bedre behandlinger og aller helst forebyggelse.

Men er toppstyrt «Big Science» veien å gå? De dyre initiativene blir heftig kritisert for å mangle vitenskapelige hypoteser, og forskerne diskuterer hvorvidt den store kartleggingen er visjonær eller snarere høl i huet.

Annonse

«Vi trenger en statusheving av forfatterrollen i norsk akademia.»