Annonse
09:21 - 06. september 2013

Genenes mørke materie

Hva: Stadig større og mer omfattende studier av hvordan gener påvirker menneskers sykdomsrisiko og egenskaper. Hvem: Norske og utenlandske forskningsgrupper innen human genetikk. Betydning: Et hull i den vitenskapelige forståelsen av genetisk arv kan være i ferd med å tettes.

Uforklart arvbarhet: Studiet av kompleks arv i genetikken har sin egen mørke materie. Her fra Human Genome Science lab i Rockville, Maryland. Foto: Marshall Clarke/Reuters/NTB Scanpix
Annonse

FORSKNINGSFRONTEN

Betegnelsen mørk materie stammer fra astrofysikken. Uttrykket brukes om masse som ikke kan observeres direkte, men som ifølge fysikernes gravitasjonskalkyler må finnes der ute et sted. Ellers går ikke ligningene opp. Etter hvert har begrepet mørk materie blitt en yndet metafor også for andre fenomener i vitenskapen som foreløpig bare kan observeres indirekte, men som forskerne ivrer desto mer etter å kaste lys over.

Studiet av kompleks arv i genetikken har sin egen mørke materie. Også her er det to sider av en ligning som helst skal gå opp. På den ene siden står begrepet arvbarhet. Dette er et mål som ble mye diskutert, og dessverre også misforstått, i debatten omkring tv-programmet Hjernevask. Arvbarhet sier noe om hva som forklarer variasjonen i en egenskap på populasjonsnivå, og beregnes gjerne på grunnlag av studier der man teller et fenomen i befolkninger og familier. Hvor mye oftere får man Alzheimers sykdom hvis et søsken har sykdommen? Hvor mye likere er kroppsmasseindeks hos eneggede tvillinger versus toeggede?

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Problemet er tanken om at god skriving er en slags «kode» man kan lære seg ved hjelp av noen «nøkler».»