15:10 - 14. mars 2013

Fremtidsprognoser

Hva: Styringsbeslutninger i samfunnet bygger i stadig større grad på modellbaserte prognoser. Betydning: Modellene er ofte omfattende abstraksjoner av virkeligheten, og leder til kompliserte ligningssystemer som løses ved hjelp av dataalgoritmer. Hvorfor: Prognosenes rolle er å spå fremtiden – men er dette mulig?

Mot normalt: Å melde været mer enn én uke frem i tid er som å spå i kaffegrut. Her fra Meteorologisk institutt i Oslo. Foto: Ellen Lande Gossner
Annonse